Restyling Waterdrops

De Nieuwe Lijn hielp Verwater met de restyling van hun relatiemagazine. Het vernieuwde Waterdrops profileert Verwater als partner die weet wat er speelt in de sector en bij de klant. Dat gebeurt op een no-nonsense, slimme en praktische manier. Het blad verschijnt sinds 2019 in het Nederlands en in het Engels. De Nieuwe Lijn verzorgt het bladmanagement en schrijft alle teksten.

Hoe?

De Nieuwe Lijn maakte een analyse van de strategische doelen van Verwater en de behoeftes van de doelgroep. De strategie vatten we samen in het thema Dichtbij. Verwater is op drie manieren dichtbij: 

  • geografisch: dankzij zijn wereldwijde locaties, en de manier waarop Verwater de klant volgt bij projecten in andere landen. 
  • doordat Verwater zich als partner opstelt die aan de voorkant meedenkt en dichtbij de klant staat. 
  • dankzij haar multidisciplinaire dienstverlening: one-stop-shopping. 

Vervolgens gingen we met de belangrijke sleutelfiguren binnen Verwater om de tafel voor een bladformulesessie. Samen maakten we afspraken over doelen, inhoud, tone of voice en de uitvoering. De Nieuwe Lijn werkte dit uit tot een bladformule en maakte in samenwerking met ontwerpbureau Everybodycandesign een vormgevingsvoorstel. 

het resultaat?

Een eigentijds tijdschrift dat zorgt voor draagvlak bij klanten voor de strategische doelen van Verwater. Elke editie bevat minstens één klantverhaal, een expertverhaal en een artikel waarin Verwater aandacht heeft voor eigen ontwikkelingen en/of slimme dingen. Verwater maakt in het magazine een praktische vertaling van wat belangrijke trends, zoals digitalisering, de energietransitie en tekorten op de arbeidsmarkt – voor de klant betekenen, en biedt inspiratie. Zo profileert het bedrijf zich als thought leader binnen het vakgebied.