Restyling Faro

Hoe kunnen we erfgoedmedewerkers in de Vlaamse erfgoedsector beter aanspreken? Dat was de belangrijkste vraag van het hoofd Communicatie van Faro toen hij bij De Nieuwe Lijn aanklopte voor ondersteuning bij de restyling van het blad faro. De Nieuwe Lijn toog naar Brussel om een focusgroep en bladformulesessie te begeleiden en ontwikkelde samen met de betrokkenen bij het blad een nieuwe bladformule. Het vernieuwde faro verscheen in de zomer van 2019.

Hoe?

De Nieuwe Lijn maakte eerst samen met het hoofd communicatie van Faro een analyse van de strategische doelen van de organisatie en de doelen voor het magazine. Vervolgens brachten we via een focusgroep-bijeenkomst de behoeften van de doelgroep in kaart. Belangrijkste uitkomsten waren dat het magazine volgens erfgoedmedewerkers de hot topics in de sector goed in de vingers heeft. Maar dat er meer aandacht mocht zijn voor zowel internationale als lokale onderwerpen, basisaspecten van het vak en het leren van ervaringen van anderen. Qua vorm mocht het blad wel wat toegankelijker en beter scanbaar zijn. 

In een bladformulesessie met de betrokkenen bij het blad bepaalden we vervolgens de gewenste inhoud (pijlers, soorten artikelen en de rubrieken e.d), tone of voice en maakten we afspraken over de uitvoering. De Nieuwe Lijn werkte dit uit tot een bladformule en adviseerde Faro’s eigen vormgever bij de totstandkoming van de nieuwe vormgeving.

het resultaat?

Het vernieuwde faro is hét magazine voor en door de erfgoedsector. Het blad is gericht op professionalisering en verbinding en profileert FARO als innoverende kennispartner die meedenkt en alle specialismen in huis heeft om de sector en individuele erfgoedmedewerkers professioneel op een hoger niveau te brengen.