Restyling Vijf10

Begin 2019 wonnen we samen met Ontwerpwerk (bureau voor strategie, design en development) de pitch voor de restyling en vormgeving van het personeelsblad van de Veiligheidsregio Haaglanden. De eerste editie van het vernieuwde blad – met de naam VIJF10 – verscheen zomer 2019. 

Hoe?

De Nieuwe Lijn maakte met hulp van het communicatieteam van VRH eerst een uitgebreide analyse. Duidelijk werd dat het personeelsblad vooral een blad moest zijn dat de medewerkers, die over 24 werklocaties verdeeld zijn, met elkaar en de organisatie verbindt. Leren van elkaar, de scope van medewerkers verbreden, goed werkgeverschap en werknemerstrots versterken, zijn daarbij belangrijke thema’s. Tijdens een bladformulesessie bepaalden we vervolgens de gewenste inhoud (pijlers, soorten artikelen en de rubrieken e.d), tone of voice en maakten we afspraken over de uitvoering. De Nieuwe Lijn werkte dit uit tot een bladformule en maakte in samenwerking met ontwerpbureau Ontwerpwerk een vormgevingsvoorstel.

het resultaat?

Het vernieuwde personeelsblad VIJF10 is een echt clubblad geworden. Het blad wordt elke editie met een gastredactie van medewerkers gemaakt en verbindt de verschillende medewerkers en afdelingen met elkaar en met de organisatie. VRH heeft een professioneel communicatieteam dat de productie van het blad voor haar rekening neemt, waarbij Ontwerpwerk de vormgeving verzorgt. De Nieuwe Lijn biedt ondersteuning door de redactievergadering te begeleiden.