Bladformules

Een bladformule is wat ons betreft de basis voor elk magazine. Waarom? Met een magazine op basis van een bladformule bereik je eerder je doelen. Want met een magazine waarover je echt goed hebt nagedacht, versterk je de relatie met klanten en de werknemerstrots en zet je organisatiedoelstellingen kracht bij. Wat een bladformule is? In een bladformule breng je de doelen van de organisatie en wensen en behoeftes van de doelgroep(en) samen. Op basis daarvan stel je de doelen voor het magazine vast. Vervolgens bepaal je de inhoud, tone of voice en maak je afspraken over het proces. Wij doen dat aan de hand van een bladformulesessie in nauwe samenwerking met onze klanten. Want een bladformule werkt alleen als er draagvlak voor is binnen de organisatie.

Voorwerk

Vooraf maken we een analyse. We brengen daarin de doelen van de organisatie en de wensen van de doelgroepen goed in beeld. Dit doen wij aan de hand van gesprekken, bureauonderzoek en focusgroepen. Samen met de afdeling communicatie stellen we het team samen dat meedoet met de bladformulesessie.

Sessie

In een dagdeel gaan we samen in op:

de analyse.

de context van het blad (doelen organisatie, behoeften en wensen doelgroep, doelen magazine).

de gewenste inhoud (pijlers, rubrieken, genres, e.d.).

de uitstraling (beeld, tone of voice).

en maken we afspraken over de productie van het blad (taken, procedures, planning).

Wij werken de uitkomsten van het overleg uit tot een bladformule, een voorlopige indeling en een voorstel voor de nieuwe vormgeving.

Interesse?

Neem contact op met Trudy of Selma van De Nieuwe Lijn of bel naar 010 425 4044.